Plattform 2.jpg
Installasjons- og Material koordinator Onshore - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Installasjons- og Material koordinator Onshore
Arbeidsoppgaver
* Koordinere materialer, verktøy og utstyr nødvendig ifb. med arbeidet. Bidra til god fremdrift på levering av material og verktøy i forkant av installasjonsstart, samarbeide proaktivt med organisasjonen.
* Oppfølging Prosjektmateriell
* Følge opp registrering av behov overfor Engineering
* Følge opp rekvisisjon- og PO-status overfor Innkjøp
* Oppfølging Fabrikasjon
* Undersøke tilgjengelig prefab materiell ved behov
* Følge opp rekvisisjon- og PO-status overfor Innkjøp ved behov
* Følge opp at prefab-verksted gjør uttak av materiell i IFS («issue» materiell)
* Koordinere forsendelse av fabrikasjon: bestille lastebærer, lage transportordre, bestille og følge opp transport, melde inn forsendelse til base.
* Støtte mot offshore personell
* Følge opp at Verktøypool (VP) tar aksjon på verktøybestillinger gjort av offshore personell
* Følge opp at offshore personell tar mottak på transportordre
* Følge opp at offshore personell gjør uttak av materiell i IFS («issue» materiell)
* Følge opp retur av verktøy, materiell og eksternt leieutstyr. Informere VP, lager Stord eller Innkjøp om status på retur
* Generell
* Bestille transport fra underleverandører til vårt lager eller direkte til base, eller mellom fabrikasjonsverksteder
* Innhente cargonummer for sending med helikopter
* Mottak av Innkjøpsordrer (PO)
* Utreise offshore ved behov
* Stillingen krever samarbeide med; Engineering, Innkjøp, Installasjonsleder Onshore, Installasjonsleder Offshore, Sveiseingeniør/ Prefab-Koordinator, Prosjektledelse.
Ønskede kvalifikasjoner
* Fagbrev
* Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
* Min. 5 års relevant erfaring innen logistikk eller installasjon er ønsket.
* Vocational upper secondary school
Personlige egenskaper
* Gode evner til å motivere og kommunisere med andre mennesker
* Målrettet og systematisk
* God faglig og tverrfagligforståelse
* Gode evner til å motivere og kommunisere med andre mennesker
* Åpen til sinns og analytisk av legning

Språk: Norwegian
Arbeiddsted: Bergen
Varighet: ASAP - 1 år
Other Jobs Apply For Position
409569
Bergen
Vikariat/engasjement
28.03.2019
01.04.2019
Per Ivar Andersen
Mob: 97 52 61 61
Tel: