Plattform 2.jpg
Supply Chain Coordinator - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Supply Chain Coordinator
Arbeidsoppgaver
Du vil blant annet få ansvar for å koordinere strategiske anskaffelser i samarbeid med konsernanskaffelser, samt drive kommersiell kontraktsadministrasjon. En forventning til rett person er at en deltar aktivt i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

* Lede og koordinere anskaffelser, fra behov oppstår til tildeling og implementering av kontrakt.
* Delta i ledelse og koordinering av anskaffelsesteam,
* Sikre etterlevelse av konsernanskaffelse sine prosesser, prosedyrer, rutiner, retningslinjer etc.
* Håndtere kommersielle aspekter av leverandøravtaler
* Bistå i kontinuerlig forbedringsarbeid
* Rådgi, veilede og lære opp sluttbrukere
Ønskede kvalifikasjoner
* Høyere utdanning innen anskaffelsesområdet
* 3-5 års relevant erfaring innen strategiske anskaffelser
* Erfaring med anskaffelsesprosess og aktiviteter
* Erfaring innen kontraktsadministrasjon og ledelse
* Erfaring med anskaffelsesforhandlinger, evaluering, tildeling mm
* Kjennskap til kommersielle aspekter av leverandøravtaler
* Kjennskap til IT avtaler og Telecom bransjen
Personlige egenskaper
* Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper på både engelsk og norsk
* Gode kommunikasjonsegenskaper og evne til relasjonsbygging
* Logisk, analytisk og strategisk tenker som liker nye utfordringer
* Fremoverlent og ambisiøs
* God beslutningstaker som er i stand til å planlegge, samt å gjennomføre arbeidsbelastning med stramme tidsfrister
* Sterkt selvmotiverende

Arbeidssted: Stavanger
Varighet: asap - 30.08.2019
Other Jobs Apply For Position
409476
Stavanger
Vikariat/engasjement
28.03.2019
11.03.2019
Glenn Andre Handegård
Mob: 40 00 66 60
Tel: