Plattform 2.jpg
Electrical Engineer - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Electrical Engineer
Arbeidsoppgaver
* Helhetlig ansvar for oppdrag i Equinor MMO rammeavtale, herunder deltakelse i studier, feltbefaring, detaljdesign av løsning og utarbeidelse av jobbkort for installasjon
* Oppdatere tag info i TIME, STID og ProCoSys
* Oppdatering av STIDEle
* Utføre beregninger i Febdok og Tracecalc
* Tegning av egne CAD tegninger i Microstation
* Enkel modellering i PDMS
* Utarbeide teknisk underlag til underleverandører inkludert beskrivelse av forutsetninger, designkriterier og spesifikasjon av funksjonalitet
* Innhente og vurdere tilbud i samarbeid med innkjøper
* Vurdere behov for installasjonsmateriell
* Beskrive forslag til testing, igangsetting og overlevering av utstyr
Ønskede kvalifikasjoner
* Min. Bsc grad og min. 5 år relevant erfaring ( erfaring med åring; arbeide inn mot Equinor systemer, samt beherske norsk som arbeidsspråking
* Oppdatere taginfo i STID, ProCoSys og erfaring med beregninger i Febdok
* Kjennskap til kraftdistribusjon offshore installasjoner
* Høyspent, lavspent og UPS-systemer (ønskelig med kjennskap til styrings- og sikkerhetssystemer for kraftdistribusjon; offshore installasjoner)
* Kandidat må være kvalifisert for og ha mulighet til reise offshore for befaring
* God kjennskap til jobbsetting og rekvirering av materiell i MIPS
* Kandidat må kunne jobbe selvstendig i mindre studier og med utarbeidelse av jobbkort for installasjon inkludert
* MicroStation, MIPS, SAP, TIME, STID, Febdok

Språk: Norsk og Engelsk
Arbeidssted: Bergen
Varighet: ASAP - 18.02.2020
Other Jobs Apply For Position
409463
Bergen
Vikariat/engasjement
25.03.2019
08.04.2019
Per Ivar Andersen
Mob: 97 52 61 61
Tel: