Plattform 2.jpg
Senior Strukturingeniør - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Senior Strukturingeniør
Arbeidsoppgaver
* Disiplinansvarlig for tildelte prosjekter
* Utføre strukturberegning/analyse
* Utarbeide beregningsrapporter
* Utføre disiplinsjekk av beregningsrapporter
* Arbeide med studier, gjennomføringsprosjekter og mindre vedlikeholdsprosjekter
* Utarbeide studierapport og presentasjoner
* Utarbeide time-estimat
* Materialbestilling og vektregistrering
* Utarbeidelse av fabrikasjonspakker og arbeidspakker for installasjon
* Offshore survey
Ønskede kvalifikasjoner
* Master- eller bachelorgrad som strukturingeniør
* Minimum 10 års erfaring innen offshorerelaterte prosjekter i Norge
* Erfaring som DRE (disiplinansvarlig ingeniør - struktur)
* Erfaring innen strukturanalyse av hovedstål (eks. offshore moduler) og utrustningsstål (eks. dekk strukturer, monorailer, løfteører, gangveier, adkomstplattformer, pipe support etc.)
* God kjennskap til bruk av analyseprogrammer som STAAD.Pro og/eller Sesam GeniE
* God kjennskap til bruk av MathCAD
* Noe kjennskap til bruk av PDMS og Microstation er ønskelig
* God kjennskap til NORSOK, Eurocode og DNV-standarder
* Offshore sertifikat for utreise på norsk sokkel
* Erfaring fra offshore survey
* Office standard software
* Evne til å se helhetlig prosjekt på tvers av disipliner
* Selvstendig og tar personlig ansvar for å oppnå gode resultat
* Er en lagspiller og er åpen for dialog og konstruktive diskusjoner

Språk: Flytende språkkunnskaper i norsk og engelsk muntlig og skriftlig
Arbeidssted: Stavanger
Varighet: ASAP - 30.06.2020
Other Jobs Apply For Position
409188
Stavanger
Vikariat/engasjement
21.01.2019
01.02.2019
Jorunn Leite
Mob: 48 03 75 73
Tel: