Plattform 2.jpg
Senior Sikkerhetsingeniør - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
Senior Sikkerhetsingeniør
Arbeidsoppgaver
* Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet i egne prosjekter, samt bistand og samarbeid i disiplinen.
Eksempel på ansvarsområder I studie- og prosjekteringsfase av prosjekter i vedlikeholds- og modifikasjonsavtalen:
* Aktiv og passiv brannbeskyttelse
* Områdeklassifisering og tennkildekontroll
* Brann og gassdeteksjon
* Rømning, evakuering og redning
* Teknisk arbeidsmiljø
* Ytre miljø
Ønskede kvalifikasjoner
* Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde. Petroleumsrelatert utdanning med sikkerhet som hovedretning, eller branningeniør.
* Minimum 4 års arbeidserfaring
* God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid
* God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
* Erfaring med HAZOP, HAZID og Design Review
* God kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav
* Erfaring med Pipenet er en fordel
* Kunnskap om teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø er en fordel
* Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
* Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
* Proaktiv og engasjert

Språk: Gode norskkunskaper, både muntlig og skriftlig
Arbeidssted: Bergen
Varighet: ASAP - 31.12.2019 med mulighet for forlengelse
Other Jobs Apply For Position
409157
Bergen
Vikariat/engasjement
25.01.2019
11.02.2019
Anne Ferkingstad
Mob: 40 43 81 64
Tel: