Plattform 2.jpg
HSE Coordinator - IKM Consultants AS
IKM Consultants AS is a company within the IKM Group. The company is one of Norway's largest Norwegian owned consultant companies, which offers multi-discipline engineers both nationally and internationally. Our consultants have a high level of education and experience. They participate in all project phases; from initial studies and planning activities to project execution and close-out. Our company is growing continuously and require competent people to supplement our existing staff.
HSE Coordinator
Arbeidsoppgaver
* Fokus på prosjektets visjon, mål og strategier
* Kommunisere jevnlig med offshore prosjektledelse og HMS leder onshore
* Delta i morgenmøte med landorganisasjonen
* Registrere og loggføre HMS data
* Representere og forsterke synlig engasjert ledelse gjennom ut strakt virksomhet i felt
* Delta aktivt ved mottak av nytt personell
* Kommunisere og samarbeide tett med formenn, plassleder og kunden om HMS forhold
* Delta i risikovurderinger før- og under arbeidsoperasjoner, foreslå forbedringer
* Delta i SJA, QiE/A-Standard
* Sjekke samsvar AT/forhold arbeidssted
* Løpende vurdering av barrierer
* Følge opp uønskede forhold og nesten ulykker
* Følge opp arbeidslag på HMS
* Bidra innen sikkerhet og beredskap
Ønskede kvalifikasjoner
* Utdanning relater til HMS / erfaring innen HMS arbeid
* Offshore kurs
* Fordel med offshore HMS erfaring
* Kjennskap til Equinor systemer; PIMS HSSE, Synergi, W3, ARIS, SAP/Chess
* Strukturert
* Gode samarbeidsevner

Arbeidssted: Onshore Haugesund / Offshore 2/4 rotasjon
Varighet: ASAP - 30.06.2019
Other Jobs Apply For Position
409153
Haugesund
Vikariat/engasjement
25.01.2019
15.02.2019
Anne Ferkingstad
Mob: 40 43 81 64
Tel: